084.7766.333

Điếu Cày Quế Đẹp cao cấp

599.000 499.000

điếu cày quế bọc đồng, điếu quế dài 70cm bọc đông nguyên chất, hàng liền không nối  thơm ngon