Thông tin liên hệ

THUỐC LÀO ĐIẾU CÀY CHÍNH XINH

  • Địa chỉ:
  • Cơ sở 1: 87 Đồng Cuốn, P. Quảng Thành, TP Thanh Hóa.
  • Cơ sở 2: 111 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Cơ sở 3:  Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội
  • Cơ sở 3: Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
  • Sđt: 0987 729 273 / 0847 766 333 / 0984 907 830
  • Facebook: https://www.facebook.com/thuoclaongonthanhhoa.co
  • Website: http://mindost.com

Facebook:   Thuốc Lào Ngon Thanh Hóa Chính Xinh